KAKO ŠTITIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

 • OSNOVNE ODREDBE

Voditelj obrade osobnih podataka iz članka 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (“GDPR”) = Armodafinilhrvatska.com

Kontaktni podaci operatera su:

Email: [email protected]

Osobni podaci su podaci koji se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na temelju općeg identifikatora, drugog identifikatora, kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji ili mrežni identifikator ili na temelju jedne ili više značajki ili karakteristika koje čine njegov fizički identitet, fiziološki identitet, genetski identitet, mentalni identitet, mentalni identitet, mentalni identitet , gospodarski identitet, kulturni identitet ili društveni identitet.

 • IZVORI I KATEGORIJE OBRAĐENIH OSOBNIH PODATAKA
 • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje ste mu dali na temelju vašeg pristanka znajući
 • Operater obrađuje vaše identifikacijske podatke i podatke za kontakt.
 • PRAVNI RAZLOG I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Pravni razlog za obradu osobnih podataka je:

 • legitimnog interesa subjekta u dobivanju svih potrebnih podataka za uspješno izvršenje naloga.

Svrha obrade osobnih podataka je:

 • uspješnu preradu i isporuku naručenih proizvoda
 • Operater ne donosi automatsku pojedinačnu odluku u smislu čl. 22 Opće uredbe o zaštiti podataka. Uz takvu obradu dali ste svoj izričiti pristanak.
 • VRIJEME ZADRŽAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade zadržava osobne podatke:

 • u razdoblju od najduljeg pristanka na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, na razdoblje od najviše 4 godine ako se osobni podaci obrađuju uz suglasnost.
 • Po isteku razdoblja čuvanja osobnih podataka voditelj obrade briše osobne podatke.
 • PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Primatelji osobnih podataka su osobe:

 • usluge koja upravlja internetskom stranicom i drugom uslugom u vezi s radom internetske stranice koja pruža marketinške usluge.
 • Nadzornik ne namjerava pružiti osobne podatke trećoj zemlji (zemlji koja nije članica EU-a) ili međunarodnoj organizaciji.

Usluge koje se obavljaju, pružanje marketinških i pomoćnih usluga:

 • Google Analytics – bilježi kolačiće i upotrebljava web
 • VAŠA PRAVA

Pod uvjetima navedenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka imate pravo:

 • pristup vašim osobnim podacima u skladu s člankom 10. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na reviziju osobnih podataka u skladu s člankom 10. 16 Opće uredbe o zaštiti podataka ili, ako je primjenjivo, ograničenje obrade u skladu s čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • brisanje osobnih podataka u skladu s člankom 10. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • pravo prigovora na obradu u skladu s člankom 10. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka i
 • pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 10. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • pravo na povlačenje suglasnosti za obradu u pisanom obliku ili elektroničkim putem na adresu ili e-poštu voditelja obrade iz članka 11. iii. tih uvjeta. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku na svom korisničkom računu.
 • Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da je vaše pravo na zaštitu osobnih podataka prekršeno.
 • UVJETI SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA
 • Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao osobne podatke.
 • Operater je poduzeo tehničke mjere za osiguranje pohrane podataka i repozitorija osobnih podataka u papirnatom obliku, siguran/šifrirani pristup webu, šifriranje korisničkih lozinki u bazi podataka, redovita ažuriranja sustava, redovite sigurnosne kopije sustava.
 • Voditelj obrade izjavljuje da samo osobe koje je ovlastio imaju pristup osobnim podacima.
 • ZAVRŠNE ODREDBE
 • Slanjem podataka putem internetskog obrasca za kontakt potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti i da ih prihvaćate u cijelosti.
 • Pristajete na ove uvjete označavanjem vašeg pristanka putem internetskog obrasca. Označavanjem pristanka potvrđujete da ste upoznati s uvjetima privatnosti i da ih prihvaćate u cijelosti.
 • Operater ima pravo promijeniti ove uvjete i odredbe. Objavit će novu verziju Pravila o privatnosti na svojoj web stranici i poslati vam novu verziju ovih Uvjeta na vašu adresu e-pošte koju ste naveli voditelju obrade.

Ti uvjeti stupaju na snagu 25.5.2018.